Notice: Undefined offset: 2 in /home/domeny/studio-fantazie.cz/web/subdomeny/www/data/bannery_statistiky.dfnc.php on line 5 Notice: Undefined offset: 2 in /home/domeny/studio-fantazie.cz/web/subdomeny/www/data/bannery_statistiky.dfnc.php on line 5 Notice: Undefined offset: 2 in /home/domeny/studio-fantazie.cz/web/subdomeny/www/data/bannery_statistiky.dfnc.php on line 5 Notice: Undefined offset: 2 in /home/domeny/studio-fantazie.cz/web/subdomeny/www/data/bannery_statistiky.dfnc.php on line 5 JAK POMOCI? - Spolek Centrum Harmonie a Fantazie
Spolek Centrum Harmonie a Fantazie
Informace
V letních měsících 2019 bude sál Sokolovny k pronájmu v omezeném režimu. Kontaktujte správce na tel.731 407 915 pro detaily. Děkujeme za pochopení.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:
NAŠI PATRONI
BENU Lékárny
Úvodní stránka > JAK POMOCI?

JAK POMOCI?

Hledáme dlouhodobé partnery, kteří by finančně podporovali naše projetky a činnost.

Vaše společnost má možnost stát se:
 
 • generálním partnerem našeho sdružení, nebo projektu
 • exklusivním partnerem určitého projektu
 • jedním z partnerů určitého projektu
 • hlavním partnerem a mecenášem některého z našich klientů


Pomoci také můžete jednorázovým finančním darem:
 
 • zasláním částky na účet vedený u Komerční banky: 107-5401370267/0100
 • vkladem hotovosti na přepážkách Komerční banky
 • zadáním trvalého příkazu k úhradě ve prospěch našeho účtu u KB: 107-5401370267/0100


Věcným darem a poskytnutím služeb:
 
 • materiální pomoc na základě aktuálních potřeb
 • bezplatné nebo cenově zvýhodněné poskytnutí služeb
 • tisk propagačních materiálů, redakční činnost
 • poskytnutí reklamního prostoru ve firemních materiálech
 • umístěním loga  nebo odkazu na vaše www stránky (logo ke stažení)
 • poskytnutí prostor pro naše aktivity, zejména kulturní akce


Dobrovolnickou činností:

Dobrovolníkem se mohou stát lidé se sociálním cítěním, ochotou pro druhé něco udělat.

Dobrovolníci mohou být nezaměstnaní, studenti, absolventi bez praxe, maminky na mateřské dovolené a lidé různých profesí.
 
 • pomoc při realizaci projektů či jiných činnostech v rámci občanského sdružení


Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů stanoví podmínky, při jejichž splnění si dárce může odečíst hodnotu daru od základu daně.
 
Fyzická osoba (včetně zaměstnanců)

Poskytuje-li dar fyzická osoba, pak úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo musí činit alespoň 1000 Kč. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst nejvýše 10% ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účetní jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
 
Právnická osoba

U právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit alespoň 2000 Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.
Informace
Děkujeme za vaši návštěvu a podporu.